Datu glabāšanas kopsavilkums

Šis kopsavilkums parāda noklusējuma kategorijas un nolūkus lietotāju datu saglabāšanai. Dažām jomām var būt specifiskākas kategorijas un nolūki nekā šeit uzskaitītie.

Vietne

Kategorija

Absolventi

Students pabeidzis skolu


Nolūks

Iemesls

Skolēns pabeidzis mācības

Glabāšanas periods
5 gadi
Juridiskais pamats
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir puse, vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas
Legal obligation (GDPR Art 6.1(c)) Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu, kas ir pakļauts pārzinim
Vital interests (GDPR Art. 6.1(d)) Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses
Piešķirtās oficiālās pinvaras (VDAR pants 6.1(e)) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras
Legitimate interests (GDPR Art. 6.1(f)) Apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu nolūkiem, izņemot gadījumus, kad šādas intereses pārsniedz datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, it īpaši, ja datu subjekts ir bērns
Sensitīvi personas datu apstrādes iemesli
Data made public by the data subject (GDPR Art. 9.2(e)) Processing relates to personal data which are manifestly made public by the data subject

Lietotāji

Kategorija

Absolventi

Students pabeidzis skolu


Nolūks

Iemesls

Skolēns pabeidzis mācības

Glabāšanas periods
5 gadi
Juridiskais pamats
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir puse, vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas
Legal obligation (GDPR Art 6.1(c)) Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu, kas ir pakļauts pārzinim
Vital interests (GDPR Art. 6.1(d)) Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses
Piešķirtās oficiālās pinvaras (VDAR pants 6.1(e)) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras
Legitimate interests (GDPR Art. 6.1(f)) Apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu nolūkiem, izņemot gadījumus, kad šādas intereses pārsniedz datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, it īpaši, ja datu subjekts ir bērns
Sensitīvi personas datu apstrādes iemesli
Data made public by the data subject (GDPR Art. 9.2(e)) Processing relates to personal data which are manifestly made public by the data subject

Kursu kategorijas

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts

Kursi

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts

Aktivitāšu moduļi

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts

Bloki

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts